CİMNASTİK

Cimnastik Nedir?

“Cimnastik vücudu geliştirmek güçlendirmek esneklik kazandırmak amacıyla aletli veya aletsiz düzenli olarak yapılan tüm egzersizlere denir.”

Cimnastik, aletli ve aletsiz olarak gösteri niteliğinde yapılan sistematik hareketler bütünü olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda cimnastik bedenin fiziksel yapısını düzeltmek, güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla da kapalı spor solanlarında ve evlerde de aletsiz ya da aletli olarak yapılabilmektedir. Cimnastik bir eğitici yardımıyla yapıldığında harika sonuçların alındığı bir spordur, hatta bir spor sanatıdır diyebiliriz. cimnastik, dünyada kitle sporu olarak ta kabul edilir.

Cimnastik, temel spor olarak da uygulanan teknik bir daldır.

CİMNASTİĞİN DOĞUŞU ve GELİŞİMİ

Cimnastik, Eski Yunan uygarlığına kadar dayanır. Bugün anladığımız manada cimnastik eski Yunan uygarlığında görülür. O dönemlerde cimnastik gibi özel bir fiziksel eğitim yalnızca “soylu sınıfın” çocuklarına aitti. Daha sonraları da Roma uygarlığında benimsendi. Daha sonraları, Rönesans ve Reform dönemlerinden sonra çeşitli Avrupa ülkelerinde okullarda ders olarak koyuldu. 1450 yıllarından 1800 yıllarına kadar gerçek anlamda bir eğitim aracı olarak görülmeyen cimnastik, 19. yy’ların ortasında popüler popüler olmaya başladı.

1811 yılı ilkbaharında Berlin yakınında Hasenherde denilen çayırda ilk açık hava jimnastik alanı açılarak, Alman halk jimnastik temeli atılmıştır. Alman FriedrichLudwingJahn günümüzde kullanılan artistik cimnastiği biçimlendirmiş kişi olarak bu

TÜRKİYE’DE CİMNASTİK

Modern anlamda cimnastiğin ülkemizde Galatasaray Mekteb-i Sultanisi’dir ve okulun kuruluşu ile başlamıştır. 1868 yılında okul tamamen batılı programla faaliyete geçerken, Fransa dan getirilen öğretmen kadrosu içinde bulunan beden eğitimi öğretmeni MonsieurCurel, modern cimnastiki Türkiye’ ye getirilen kişi olmuştur.

Ülkemizde modern anlamda cimnastik ve halter çalışması, özellikle ilk iki dönemde, iç içe birlikte sürdürüldü. Ülkemizde benimsenen ilk cimnastik  türü aletli olarak yapılan cimnastik türüdür. Bu nedenle cimnastik salonunda halter çalışmalarında gereksinimi duyulan araçlar kullanılmıştır. Vücut esnekliğinin yanı sıra adale gelişimi ve kuvvetlenmesi, bu ağırlık çalışmalarıyla sağlandı. Aletli cimnastik ülkemizde uzun yıllar uygulandı.

Cimnastik Branşları Nelerdir?

  • Artistik CimnastikAerobik Cimnastik
    Ritmik Jimnastik 
  • Genel Cimnastik
    TranbolinCimnastik