HALK DANSLARI

Gaziantep Sahne Dansları
Gaziantep Modern Dans

Halk Oyunlarının Tanımı ve Kökeni

Halk oyunları, “Ait olduğu toplumun kültür değerlerini yansıtan; bir olayı, bir sevinci, bir üzüntüyü ifade eden; kökeni din ve büyü ile ilgili (majik ve kültik) olan; müzikli olarak, tek kişi veya gruplar halinde icra edilen; ölçülü ve düzenli hareketlerdir.” Gaziantep’te, bu kültürel mirası yaşatmak ve öğretmek amacıyla halk oyunları kursları sunuyoruz.

Halk Oyunlarının İnsan Duygularıyla İlişkisi

Halk oyunlarını, insanın duygularının yansımasının bir sonucu olarak kabul edebiliriz. Gaziantep’te sunduğumuz halk dansları kursları, bu duygusal ifadeyi katılımcılarımıza aktarmayı amaçlamaktadır. Sevinçte, yani bir düğünde veya şenlikte, insanın içi kıpır kıpırdır ve müzik eşliğinde bu sevincini hareketlere döker.

Halk Oyunlarının Anlamı ve Önemi

Kısacası, insanların var olduğu günden bugüne, geleneklerini, dinini, törelerini, duygularını, düşüncelerini, içinde bulunduğu günlük yaşantısını ve etkisinde kaldığı olayları tasvir etmek için yaptığı ritmik hareketlere “Halk Oyunu” adını veriyoruz. Gaziantep’teki kurslarımızda, bu kültürel zenginliği öğrencilerimize aktarıyoruz.

Oyunun Sanatı ve Müzikle İlişkisi

Oyun, bir hareket ve mimik sanatıdır. Oyunu bir ses sanatı olan müzikle birleştirirsek, ortaya güzel bir sanat olan halk oyunları çıkar. Gaziantep’te sunduğumuz halk oyunları kursları, bu sanatı öğrenmek isteyen herkese açıktır.

Yöresel Halk Oyunları Örnekleri

Yöremizden örnek verecek olursak; Pınarbaşı, Tomarza, Sarız gibi yörelerde oynanan “Kasap oyunu (Köroğlu)”, müzik eşliğinde oynanan güzel bir seyirlik oyundur. Gaziantep’teki kurslarımızda bu tür yöresel oyunları öğrenme fırsatı sunuyoruz.

Halk Oyunlarının Dini ve Mistik Kökenleri

Müzik ve oyun başlangıçta, din duygularıyla oluşmuş, çoğu oyun ve ezgi yalnız dinle ilgili törenlerden doğmuştur. Gaziantep’teki halk oyunları kurslarımız, bu tarihi ve kültürel arka planı da öğrencilerimize aktarmaktadır.