SALON DANSLAR

VALS 

Vals, tüm salon danslarının atası olan ve eşli yapılan bir salon dansıdır. Vals, partnerlerin birbirlerini sıkı kucaklayarak belirli bir daire eksenin ritmik biçimde dönmeleri ve bunu yaparken dans pisti etrafında hareket etmeleri esasına dayanır ve zaman zaman “dansların kralı” olarak da adlandırılır. Vals, 3/4’lük ritimde çok hızlı bir tempoda yapılan bir danstır.

Vals ismi, Almanca eski bir kelime olan “walzen”den (döndürmek veya kaymak) geldiği düşünülür. Bu dans, erkek ile bayanın vücutla temas kurarak yaptığı ilk danstır ve zamanında bir çok kesim tarafından skandal olarak kabul edilmekteydi.

Valsin günümüzde Viyana valsi ve modern vals (slow vals) olmak üzere iki popüler stili bulunmaktadır. Modern vals; Amerikan valsi veya İngiliz valsine verilen addır. Viyana valsini diğer vals stillerinden ayıran temel özellikler; hız, koreografi, duraklar ve tondur. Her ne kadar ayak hareket kombinasyonlarında bazı farklar olsa da en temelde Viyana valsi diğer stillerden çok daha hızlı icra edilmesi en belirleyici farktır. Ayrıca, modern valste romantizm duygusu daha öndeyken, Viyana valsinin hızdan dolayı romantizm duygusunu betimlemesi güçleşir.

TANGO 

Tango, Amerika kıtasının Güney yarım küresinde bulunan ve 1880 yılında Arjantin’in başkenti ilan edilen Buenos Aires’de doğmuştur.

Buenos Aires , 19. yüzyılın ikinci döneminde eski dünya olarak tabir edilen İspanya Almanya İtalya Hollanda ve Portekiz’den yeni bir hayat hayaliyle bu şehre göç eden göçmenlerden dolayı büyük ve yeni bir umut kapısı şeklinde görülmüştür . Ancak bir süre sonra Arjantin’e göç etmiş olan bu insanlar için sonuç hiç de beklenildiği gibi olmamıştır. Vatan hasreti, düş kırıklıkları , öfke ve hüzün duygularını yaşamaya başlayan toplumun alt kesimindeki bu insanlar duygularını dışa vurmak için yollar aramışlardır.

 

1865’de nüfusunun %65 ni erkeklerin ve yalnız insanların oluşturduğu Arjantin’de şehrin bakımsız kenar mahallerinde, küçük evlerde ve pansiyonlarda yaşayan halkın eğlenceleri şarkı söylemek,  eğlence sunan yerlere gitmek ve oradaki kadınlara kendilerini beğendirebilmek için dans etmekti. Tangonun ilk adımlarının atıldığı bu dönemde dans çalışmalarını erkekler sokak aralarında kendi aralarında yapmışlardır. Erkekler kendi aralarında çalıştıktan sonra gittikleri eğlence mekanlarında kadınları etkilemek için bu dansı yaparken Bir süre sonra kadın ve erkeğin bu denli alışılmadık  yakınlıkta dans etmeleri bu dansın yer yer tepki görüp ayıplanmasına neden olmuştur. Her şeye rağmen başlangıçta hor görülen bu müzik ve dans hızla yayılmaya devam etmiştir.